Ký sự: Xuân về Trường Sa

Mega Story - Ngày đăng : 13:00, 20/02/2024

Xin được giới thiệu với độc giả chùm ký sự "Xuân về ở Trường Sa" của phóng viên Hồng Đạt, kể lại câu chuyện nghĩa tình trên Quần đảo Trường Sa trong mùa Xuân Giáp Thìn 2024.
Mega Story

Ký sự: Xuân về Trường Sa

{Tên tác giả} 20/02/2024 13:00

Xin được giới thiệu với độc giả chùm ký sự "Xuân về ở Trường Sa" của phóng viên Hồng Đạt, kể lại câu chuyện nghĩa tình trên Quần đảo Trường Sa trong mùa Xuân Giáp Thìn 2024.

bia_ky_su.jpg
ky_su_2.jpg