Bài toán chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 ở Đồng Nai

Mega Story - Ngày đăng : 08:22, 17/05/2024

Hơn 60 năm qua, dòng sông Đồng Nai như chứng nhân cho quá trình hình thành và phát triển của Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), một trong những “cái nôi” về phát triển công nghiệp của cả nước
Mega Story

Bài toán chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 ở Đồng Nai

{Tên tác giả} 17/05/2024 08:22

Hơn 60 năm qua, dòng sông Đồng Nai như chứng nhân cho quá trình hình thành và phát triển của Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), một trong những “cái nôi” về phát triển công nghiệp của cả nước

template-ha-52-.png
loi-gioi-thieu(1).png

Nhấp chuột vào link dưới đây để đọc bài tiếp theo