Mega Story

Cộng đồng xã hội chung tay CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

30/09/2022 15:29

Việc chung tay chăm sóc, tạo điều kiện cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ xã hội, nhất là những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

ttxvn_3009caotuoi15.jpg

Người cao tuổi nước ta luôn được xem là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là rường cột của gia đình và xã hội. Chính vì vậy, việc chung tay chăm sóc, tạo điều kiện cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe là vấn đề luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ xã hội, nhất là những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Người cao tuổi - vốn quý của dân tộc

Trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, người cao tuổi Việt Nam luôn là những người lao động cần cù, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. "Tuổi cao, ý chí càng cao", trong những năm tháng chiến tranh, họ sẵn sàng quên mình chiến đấu, hy sinh, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết: "Đất nước hưng thịnh là do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại là do phụ lão giúp sức. Đất nước bị mất thì phụ lão cứu. Đất nước suy sụp thì phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề... Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng. Đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao."

ttxvn_3009caotuoi18.jpg
Phút nghỉ ngơi của các cụ cao niên hợp tác xã Xuân Tùng, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh khi tham gia công việc bện dây neo phục vụ cho giao thông vận tải để con cháu đi làm nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (1965). (Ảnh: TTXVN)

Sau khi đất nước thống nhất, non sông liền một dải, người cao tuổi tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều người cao tuổi đã trở thành tấm gương cho con cháu noi theo, là trụ cột tinh thần trong gia đình, làng xóm, cộng đồng xã hội.

Với tuổi tác và sự trải nghiệm cuộc sống, người cao tuổi có lợi thế so sánh hơn bất cứ tầng lớp xã hội nào khác trong việc tuyên truyền, vận động con cháu, gia đình và thôn, bản thực hiện các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội người Cao tuổi Việt Nam phát động.

Bản thân các cụ cao tuổi luôn gương mẫu đi đầu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đấu tranh với các thói hư, tật xấu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của quê hương.

"Đất nước hưng thịnh là do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại là do phụ lão giúp sức. Đất nước bị mất thì phụ lão cứu. Đất nước suy sụp thì phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề... Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng. Đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao."

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hiện nay, nước ta có trên 11,4 triệu người cao tuổi, trong đó có khoảng 9,7 triệu người tham gia Hội Người cao tuổi (chiếm tỷ lệ trên 85% tổng số người cao tuổi cả nước). 656.000 người cao tuổi tham gia công tác đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, thanh tra nhân dân, hoà giải cơ sở; trên 300.000 người cao tuổi tham gia các tổ an ninh nhân dân phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự ở cơ sở.

Mặc dù tuổi cao nhưng hiện trên 6,5 triệu người cao tuổi vẫn đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, trong đó có hơn 99.900 người cao tuổi làm chủ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp; gần 358.000 người cao tuổi đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi…

Người cao tuổi còn có thế mạnh trong việc khuyến khích con cháu, dòng họ thi đua học tập. Đông đảo người cao tuổi là hạt nhân tích cực trong phong trào khuyến học, khuyến tài ngay từ trong gia đình, dòng họ, góp phần xây dựng một xã hội học tập từ cơ sở.

ttxvn_3009caotuoi13.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam (22/3/2022). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bên cạnh đó, người cao tuổi cũng tích cực tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, vận động gia đình, con cháu, họ tộc đóng góp hàng tỷ đồng và hàng chục triệu ngày công, hiến 24,4 triệu m2 đất để xây dựng đường giao thông, kênh mương, nhà văn hoá, trường học, cơ sở y tế...

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam (ngày 22/3/2022), Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, "kính lão đắc thọ" là truyền thống tốt đẹp của dân tộc từ ngàn xưa, thể hiện luôn kính trọng người cao tuổi. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ đều coi trọng công tác người cao tuổi.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn quan tâm và đề cao vai trò của người cao tuổi. Thủ tướng khẳng định, người cao tuổi Việt Nam luôn thể hiện được vai trò, trách nhiệm lớn lao trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Thủ tướng khẳng định, trong thành tựu chung của đất nước năm qua có sự đóng góp của Hội Người cao tuổi Việt Nam và người cao tuổi trên cả nước.

Chung tay chăm sóc người cao tuổi

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của Nhà nước”, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc người cao tuổi để người cao tuổi được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, được tiếp cận thông tin, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và phát huy “vốn quý của dân tộc.”

Đặc biệt, kể từ khi Liên hợp quốc khởi xướng Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Việt Nam là một trong số các nước đã hưởng ứng ngay từ đầu. Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đã quan tâm đến Ngày Quốc tế Người cao tuổi hằng năm bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 544, lấy tháng 10 hằng năm là Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam.

ttxvn_3009caotuoi1.jpg
ttxvn_3009caotuoi2.jpg
ttxvn_3009caotuoi3.jpg
ttxvn_3009caotuoi4.jpg
ttxvn_3009caotuoi5.jpg
ttxvn_3009caotuoi6.jpg
ttxvn_3009caotuoi7.jpg
ttxvn_3009caotuoi9.jpg
ttxvn_3009caotuoi10.jpg
ttxvn_3009caotuoi11.jpg
ttxvn_3009caotuoi12.jpg

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng mới đây cũng tiếp tục khẳng định: Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của người cao tuổi trong xã hội, cộng đồng và gia đình. Kính trọng, bảo vệ và chăm sóc người cao tuổi. Bảo trợ, giúp đỡ những người cao tuổi gặp khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa; đồng thời, đánh giá “xu hướng già hoá dân số nhanh” là một trong những thách thức lớn mà Việt Nam phải giải quyết.

Để chăm lo tốt hơn cho người cao tuổi, năm 2016, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 7618/QĐ-BYT phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 với mục tiêu: đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với giai đoạn già hóa dân số, góp phần thực hiện Chương trình Hành động quốc gia về người cao tuổi, Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản, Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đề án do Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình điều phối và chịu trách nhiệm thực hiện.

Một số chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2025 bao gồm 80% người cao tuổi có khả năng tự chăm sóc được cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe; 80% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm và được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe; 90% người cao tuổi khi bị bệnh được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 100% bệnh viện trung ương và tuyến tỉnh (trừ bệnh viện chuyên khoa nhi) có tổ chức lão khoa hoặc dành một số giường để điều trị người bệnh là người cao tuổi; 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế; 100% người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc, được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình và cộng đồng…

Với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, người cao tuổi ở Việt Nam được chăm sóc ngày càng tốt hơn. Cả nước hiện có hơn 3,3 triệu người cao tuổi đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; hơn 900.000 người cao tuổi đang hưởng chế độ người có công; gần 1,9 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng…

Với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, người cao tuổi ở Việt Nam được chăm sóc ngày càng tốt hơn. Cả nước hiện có hơn 3,3 triệu người cao tuổi đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; hơn 900.000 người cao tuổi đang hưởng chế độ người có công; gần 1,9 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng…

Bình quân mỗi năm có hơn 1,1 triệu người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ; 7.500 cụ thọ 100 tuổi/năm được Chủ tịch nước gửi quà mừng và thiếp chúc thọ. Riêng Tết Nhâm Dần 2022,13.116 cụ tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước gửi thiếp, quà chúc thọ, mừng thọ.

Bên cạnh đó, đến nay, hơn 3 triệu người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; gần 4 triệu người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hàng năm; 96% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế; một số địa phương như Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc… đã bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi có độ tuổi từ 60 đến dưới 80 tuổi…

Đặc biệt, Hội Người cao tuổi đã thành lập 3.500 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút trên 170.000 người tham gia. Mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau được các tổ chức, cộng đồng trong nước, ngoài nước đánh giá cao, và đạt giải Nhất trong cuộc thi "Sáng kiến vì một châu Á già hoá khoẻ mạnh."

ttxvn_3009caotuoi3.jpg
Chăm sóc người cao tuổi tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Năm 2022, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam đã phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam, với chủ đề “Chung tay chăm sóc Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.”

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hội Người cao tuổi các tỉnh, thành phố, căn cứ tình hình cụ thể để xem xét tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng, như: treo khẩu hiệu, tờ rơi, tư vấn tại cộng đồng về pháp luật, chính sách hỗ trợ cho người cao tuổi.

Đồng thời, các cấp Hội cũng vận động xã hội chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, như: lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ, giúp đỡ người cao tuổi có thẻ Bảo hiểm y tế, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người cao tuổi...

Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Trương Xuân Cừ nhấn mạnh để hưởng ứng Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2022, Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi Việt Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiều hoạt động trọng tâm từ tháng 6 đến tháng 10.

3009caotuoi.jpg

Cụ thể là lễ phát động Tháng cao điểm hành động vì Người cao tuổi năm 2022, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tổ chức vào ngày 1/10 tại Hưng Yên, với sự tham dự của hơn 600 đại biểu. Nhiều hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ cũng được tổ chức.

Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trước hết là hoạt động khám, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi, mổ mắt thay thủy tinh thể miễn phí cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; Trung ương Hội và các địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn…

Tuy chủ đề từng năm có khác nhau, nhưng "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam" luôn bám sát những nội dung trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi.

Thông qua "Tháng hành động vì người cao tuổi" đã giúp người dân cả nước hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn ý nghĩa của việc chăm sóc người cao tuổi./.

ttxvn_3009caotuoi5.jpg
Ông Quàng Văn Hó (sinh năm 1951) là tấm gương điển hình trong phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi tại tỉnh Sơn La. Với mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc cho năng suất cao, ông được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khen thưởng tại Hội nghị toàn quốc biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh kế giỏi lần thứ 3, tháng 9/2018. (Ảnh: Diệp Anh/TTXVN)

(0) Bình luận
© Bản quyền thuộc về VietnamPlus, TTXVN.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cộng đồng xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi