Mega Story

Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9: Trao quyền cho giới trẻ

15/09/2023 08:39

Quốc hội Việt Nam tiếp tục cùng với Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) thúc đẩy mục tiêu trao quyền cho giới trẻ, mở rộng sự tham gia của giới trẻ vào giải quyết các vấn đề toàn cầu hiện nay.

nghi_sy_tre_avatar_okie.jpg

Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9 được Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức tại Hà Nội từ ngày 14-18/9/2023 với chủ đề: “Vai trò của Giới Trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững thông qua Chuyển đổi Số và Đổi mới Sáng tạo."

Qua đó, Quốc hội Việt Nam tiếp tục cùng với Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) thúc đẩy mục tiêu trao quyền cho giới trẻ, mở rộng sự tham gia của giới trẻ vào giải quyết các vấn đề toàn cầu hiện nay.

tit_1.jpg

Năm 2010, các Nghị viện thành viên IPU đã thông qua một Nghị quyết mang tính bước ngoặt về “Sự tham gia của thanh niên trong tiến trình dân chủ” tại Đại Hội đồng IPU-122 tại Bangkok (Thái Lan), trong đó tuyên bố để đạt được nền dân chủ có ý nghĩa đòi hỏi sự tham gia đầy đủ và tích cực của thanh niên và các tổ chức thanh niên trong các quá trình dân chủ ở cấp địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế.

Năm 2013, IPU đã thiết lập Diễn đàn Nghị sỹ Trẻ, một cơ chế chính thức và thường trực trong IPU nhằm góp phần tăng cường số lượng và chất lượng tham gia của thanh niên trong các Nghị viện và trong IPU.

Năm 2014, IPU đã thiết lập cơ chế Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu hằng năm để góp phần tăng cường vai trò của nghị sỹ trẻ và sự tham gia của thanh niên vào hoạt động nghị viện và đưa ra những khuyến nghị dưới góc nhìn của giới trẻ về các hoạt động cũng như nội dung nghị sự của IPU; xây dựng mạng lưới, đoàn kết và nâng cao năng lực, mở rộng cách tiếp cận của giới trẻ đối với các vấn đề cùng quan tâm.

16.jpg

Đến nay, tám Hội nghị Toàn cầu đã được tổ chức về các chủ đề khác nhau, bao gồm: Sự tham gia của giới trẻ vào hoạt động chính trị và dân chủ (Thụy Sĩ, 2014); Hòa bình và Thịnh vượng (Nhật Bản, 2015); Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (Zambia, 2016); Kinh tế, Xã hội và Chính trị Bao trùm (Canada, 2017); Thúc đẩy tính bền vững, Bảo vệ lợi ích của các Thế hệ tương lai (Azerbaijan, 2018); Đạt được các SDGs và Trao quyền cho Thanh niên thông qua phúc lợi xã hội (Paraguay, 2019); Cách tiếp cận của Thanh niên hậu COVID-19 (2021, tổ chức trực tuyến); Ứng phó với Biến đổi khí hậu (Ai Cập, 2022).

Mặc dù có những cam kết chính trị mạnh mẽ của IPU, các nghị viện mới đạt được các tiến độ trong việc thực hiện mục tiêu về sự tham gia của thanh niên trong tiến trình dân chủ.

Theo khảo sát thường xuyên của IPU, mức độ đại diện của thanh niên trong các Nghị viện nói chung còn thấp.

Một nửa dân số thế giới dưới 30 tuổi, trong khi chỉ có 2,6% nghị sỹ trên toàn cầu đại diện cho nhóm tuổi này. Khoảng 37% các Nghị viện không có nghị sỹ nào dưới 30 tuổi. Do đó, mục tiêu trao quyền cho thanh niên, mở rộng sự tham gia của thanh niên vào các tiến trình dân chủ và tham gia vào giải quyết các vấn đề toàn cầu hiện nay tiếp tục được IPU quan tâm thúc đẩy.

tit_2.jpg

Năm 2023, Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9 từ ngày 14-18/9 tại Hà Nội với chủ đề: “Vai trò của Giới Trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững thông qua Chuyển đổi Số và Đổi mới Sáng tạo.”
Qua đó, Quốc hội Việt Nam tiếp tục cùng với Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) thúc đẩy mục tiêu trao quyền cho giới trẻ, mở rộng sự tham gia của giới trẻ vào giải quyết các vấn đề toàn cầu hiện nay.

Trong kỷ nguyên số, Chuyển đổi Số là một xu hướng tất yếu khách quan diễn ra toàn diện mọi mặt đời sống, trên phạm vi toàn cầu, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này.

Do đó, việc đầu tư nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên - thế hệ tương lai của đất nước, được coi là một trong những chiến lược phát triển thanh niên.

vuong_dinh_hue.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham quan Triển lãm Thành tựu Đổi mới Sáng tạo, Sản phẩm OCOP. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại cuộc làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong tháng 3/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh Chuyển đổi Số là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đáp ứng xu thế chung của thời đại, đưa nước ta hội nhập sâu rộng vào sự phát triển chung của thế giới; đồng thời cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027: "Thanh niên phải tiên phong trong lao động, sản xuất, sáng tạo, thực hiện chủ trương đẩy mạnh Chuyển đổi Số Quốc gia; phát triển Kinh tế Số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo."

12.jpg

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội nêu bật tầm quan trọng của việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong bối cảnh Chuyển đổi Số; triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để phát huy trí tuệ, sức trẻ của thanh thiếu nhi qua ba phong trào hành động cách mạng: Thanh niên Tình nguyện, Tuổi trẻ Sáng tạo và Tuổi trẻ Xung kích Bảo vệ Tổ quốc.

Cho rằng cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, thanh niên đang biến đổi rất nhanh chóng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tổ chức Đoàn và thanh niên phải là những người xung phong đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh Chuyển đổi Số Quốc gia; phát triển Kinh tế Số trên nền tảng khoa học và công nghệ, Đổi mới Sáng tạo.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương, Chuyển đổi Số đang dần trở thành xu thế không thể đảo ngược, là bước đi quan trọng để thực hiện nền Kinh tế Số và xã hội số, mở ra cho mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế và mỗi tổ chức, cá nhân cơ hội phát triển chưa từng có.

Với chủ đề công tác năm 2023 là: "Năm Chuyển đổi Số các hoạt động của Đoàn," Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xác định mục tiêu trong năm 2023 sẽ có 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện; 40% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 50% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học-công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong Chuyển đổi Số, làm chủ công cuộc xây dựng, phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai.

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã tích cực, chủ động, tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng chính phủ số, xã hội số; nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động về Chuyển đổi Số được tập trung triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt công tác.

13.jpg
Các đại biểu tham dự Tăng cường Năng lực Số cho Thanh niên. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9 sẽ tập trung thúc đẩy việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) thông qua Chuyển đổi Số và Đổi mới Sáng tạo.

Trước đó, năm 2015, Đại Hội đồng IPU lần thứ 132 tại Việt Nam đã thông qua Tuyên bố Hà Nội về “Các Mục tiêu Phát triển Bền vững: Biến lời nói thành hành động.”

Thực tế cho thấy tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) còn quá chậm.

Theo Liên hợp quốc, chỉ có 12% các SDGs đang được thực hiện đúng hướng. Thực trạng này đòi hỏi cộng đồng quốc tế nỗ lực mạnh mẽ hơn và có bước đột phá để đạt các Mục tiêu Phát triển Bền vững vào năm 2030, trong đó có Chuyển đổi Số, tận dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng tốc để tìm ra các cách tiếp cận và các giải pháp.

Cùng với đó là thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa, phát huy vai trò của văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ và toàn cầu hóa gắn với phát triển bền vững.

Là những nhà chính trị gần gũi nhất với thế hệ trẻ, các nghị sỹ trẻ am hiểu về khoa học, công nghệ mới và sẽ có đóng góp trong việc đưa tiếng nói và tài năng của giới trẻ để có các giải pháp trong lĩnh vực này.

Do đó, Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9 là cơ hội để các nghị sỹ trẻ khắp nơi trên thế giới thảo luận về các hành động của nghị viện nhằm phát huy vai trò của giới trẻ trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững thông qua Chuyển đổi Số, Đổi mới Sáng tạo cũng như thúc đẩy đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững.

tit_3.jpg

Đây là lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu, là sự kiện đối ngoại đa phương có quy mô lớn nhất trong năm 2023 do Việt Nam đăng cai tổ chức, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với thanh niên và giới trẻ Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác; quảng bá, giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước, con người, cũng như thanh niên, tuổi trẻ Việt Nam năng động, sáng tạo.

17.jpg

Việc đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sỹ Trẻ lần này tiếp tục khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm, chủ động của Quốc hội Việt Nam trong Liên minh Nghị viện thế giới. Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9 khẳng định sự chú trọng, quan tâm của Việt Nam đối với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu.

Với phương châm “Hữu nghị, trọng thị, chu đáo, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả,” Ban Tổ chức Hội nghị đang nỗ lực hoàn thiện công tác chuẩn bị đảm bảo tiến độ và chất lượng, đáp ứng theo thông lệ tổ chức hội nghị của Liên minh Nghị viện Thế giới, phù hợp với quy định hiện hành.

Thời gian qua, Quốc hội Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Liên minh Nghị viện thế giới, trong đó có các kỳ Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu.

19.jpg

Chia sẻ về Hội nghị, Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới Martin Chungong bày tỏ tin tưởng rằng Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9 sẽ giúp cho các nghị sỹ trẻ nói riêng và các nghị viện nói chung thay đổi mạnh mẽ hơn, để hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Đồng thời, ông cũng đánh giá rất cao sự hợp tác tuyệt vời của Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký quốc gia của Việt Nam trong việc chuẩn bị cho Hội nghị./.


(0) Bình luận
© Bản quyền thuộc về VietnamPlus, TTXVN.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9: Trao quyền cho giới trẻ