Mega Story

TTXVN: Góp tiếng nói đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

20/06/2024 11:30

TTXVN: Góp tiếng nói đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

cover-bai-sep-trang.png

Kể từ khi Nghị quyết số 35-NQ/TW được ban hành năm 2018, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta đã đạt được những dấu ấn nổi bật.

Kết quả đó có đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam. Mới đây, Thông tấn xã Việt Nam đã ra mắt chuyên trang thông tin “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” - một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

titlephu1a.png

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus những nỗ lực của Thông tấn xã Việt Nam trong chiến lược thông tin, cất cao tiếng nói đấu tranh, phản bác mạnh mẽ những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

- Thưa Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang, Thông tấn xã Việt Nam đã có chương trình hành động cụ thể nào để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW được ban hành năm 2018, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch?

Nhà báo Vũ Việt Trang: Trải qua 99 năm cống hiến và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và bảo vệ hệ thống chính trị trong mọi giai đoạn lịch sử.

Nguồn thông tin kịp thời, chuẩn xác của các cơ quan báo chí đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, tính ưu việt, nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa; làm tốt vai trò cầu nối hữu hiệu giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; là tiếng nói đấu tranh, phản bác mạnh mẽ những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Thông tấn xã Việt Nam, với vai trò là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, xác định thông tin xây dựng Đảng, bảo vệ hệ thống chính trị là tuyến thông tin trọng điểm, đặc biệt trong tình hình hiện nay khi các âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi, làm chệch hướng dư luận, trộn lẫn đúng-sai, tốt-xấu.

Để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công cuộc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam đã sớm thành lập Ban chỉ đạo 35 Thông tấn xã Việt Nam để triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm tuyến thông tin này.

Thông tấn xã Việt Nam xây dựng Chương trình hành động hàng năm, thực hiện định hướng theo định kỳ và theo sát diễn biến thời sự, dự báo tình hình để phối hợp cùng các lực lượng trong phòng, chống thông tin xấu, độc từ sớm, từ xa; quán triệt chủ trương thông tin đi trước mở đường để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Thông tấn xã Việt Nam triển khai thông tin theo hướng “phủ xanh” thông tin tích cực; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; phản ánh những đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu của đất nước trong hơn 38 năm thực hiện đường lối đổi mới.

Thông tấn xã Việt Nam cũng đã phát huy thế mạnh về thông tin đối ngoại với các sản phẩm thông tin bằng nhiều ngữ, nhiều loại hình, để cung cấp nguồn thông tin tin cậy về tình hình Việt Nam và quan điểm chính thức của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với các vấn đề thế giới, qua đó nhận được sự ủng hộ, đồng tình, giúp đỡ và hợp tác của bạn bè quốc tế trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

anh-minh-hoa-mockups-2-.png

- Xin bà cho biết về những thành tựu nổi bật của Thông tấn xã Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng?

Nhà báo Vũ Việt Trang: Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, là kênh thông tin đối ngoại chính thức của đất nước. Do vậy, Thông tấn xã Việt Nam xác định việc triển khai công tác thông tin về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần được thực hiện bằng tất cả các loại hình thông tin và lan tỏa trên cả kênh thông tin đối nội và đối ngoại.

Một điểm nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra hệ thống các tác phẩm về cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành những cơ sở lý luận về chủ nghĩa xã hội và quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Thông tấn xã Việt Nam không chỉ tham gia giới thiệu các tác phẩm này mà còn tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên, các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về những nội dung này. Việc phố biến và lan tỏa các tác phẩm lý luận về chủ nghĩa xã hội của Tổng Bí thư giúp bạn bè quốc tế hiểu sâu hơn về chủ trương, đường lối đổi mới và phát triển đất nước của Việt Nam, góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

vna_potal_tong_giam_doc_thong_tan_xa_viet_nam_vu_viet_trang_hoi_dam_voi_tong_giam_doc_thong_tan_xa_pathet_lao_6847418(1).jpg

Thông tấn xã Việt Nam xác định việc triển khai công tác thông tin về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần được thực hiện bằng tất cả các loại hình thông tin và lan tỏa trên cả kênh thông tin đối nội và đối ngoại.

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang

Một dấu ấn nữa trong công tác thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian qua đó chính là việc cung cấp một số cơ sở dữ liệu quan trọng về hệ thống chính trị của Việt Nam. Các cơ sở dữ liệu này không chỉ thực hiện bằng tiếng Việt mà còn bằng một số ngoại ngữ. Theo đó, thời gian qua, Thông tấn xã Việt Nam tập trung nguồn lực để thực hiện số hóa dữ liệu thông tin đa dạng và phong phú hình thành trong gần 8 thập kỷ đồng hành cũng đất nước.

Trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thông tấn xã Việt Nam đã giới thiệu với công chúng và bạn bè trong và ngoài nước cơ sở dữ liệu về các kỳ Đại hội Đảng, những văn kiện quan trọng, danh sách Ủy viên Ban chấp hành Trung ương các khóa, những phát biểu có tính lý luận của các nhà lãnh đạo của Đảng bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nga tại trang https://daihoidang.vn.

Từ hiệu quả truyền thông mang lại, Thông tấn xã Việt Nam cũng đã tiếp tục xây dựng dữ liệu về các khóa Quốc hội, các kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại địa chỉ: https://baucuquochoi.vn. Chuyên trang thông tin Nhân vật-Sự kiện của Thông tấn xã Việt Nam tại địa chỉ https://nvsk.vnanet.vn hiện là trang thông tin tổng hợp dữ liệu có hệ thống, cung cấp nguồn tư liệu tham khảo chuẩn xác, phong phú phục vụ công tác nghiên cứu về hệ thống chính trị và tiến trình phát triển lịch sử của Việt Nam.

screenshot-2024-06-17-100415.png
Chuyên trang “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch” (gọi tắt là Chuyên trang 35).

Một điều nữa tôi cũng muốn chia sẻ đó là mạng lưới phóng viên thường trú trong và ngoài nước bám sát tình hình địa bàn và các khu vực trọng điểm trên thế giới thực hiện tốt nhiệm vụ phản hồi những thông tin không có căn cứ được phát tán trên các nền tảng, phản bác những thông tin sai trái.

Kể cả trong những điều kiện hết sức đặc biệt như đại dịch COVID-19 diễn ra trên toàn cầu từ 2020 đến 2022, những người làm báo của Thông tấn xã Việt Nam có mặt tại Tổng xã hay các địa phương trong nước và 30 địa bàn ngoài nước vượt qua những khó khăn để có các phương án tác nghiệp phù hợp, cung cấp thông tin chuẩn xác, kịp thời về nỗ lực chống dịch của đất nước cũng như cập nhật chính sách chống dịch cũng như những thành tựu khoa học của các nước trên lĩnh vực này.

Cùng với các cơ quan báo chí chủ chốt, Thông tấn xã Việt Nam đã góp phần tạo ra tiếng nói đồng thuận trong xã hội trong phòng chống COVID-19 để đất nước của chúng ta “đi sau, về trước” như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến chống đại dịch.

titlephu1b.png

- Với sự phát triển bùng nổ của những loại hình truyền thông đa phương tiện, hiện đại, lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam có sự chỉ đạo, hướng dẫn như thế nào để các đơn vị thông tin có cách tuyên truyền sáng tạo, hấp dẫn, thu hút người đọc đối với một chủ đề khó như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng?

Nhà báo Vũ Việt Trang: Thông tấn xã Việt Nam quan niệm ở đâu có công chúng thì ở đó thông tin chính thống cần được lan tỏa. Các đơn vị của Thông tấn xã Việt Nam đã triển khai đa dạng tuyến thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đăng phát trên nhiều kênh, trong đó có các website và các nền tảng mạng xã hội. Tuyến thông tin này được công chúng quan tâm và lượng tương tác ngày càng gia tăng đối với các chuyên mục như Nhận diện, Chuyện hôm nay, Lăng kính phóng viên, Phản hồi-Phản bác… và các dòng sự kiện nổi bật theo sát tình hình thời sự và những vấn đề công chúng quan tâm như: Vai trò, dấu ấn về bảo đảm quyền con người; Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 76 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Vụ tấn công tại Đắk Lắk, Ngoại giao cây tre…

Trong dịp kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam khai trương chuyên trang bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng tiếng Việt và tiếng Anh với các chuyên mục nổi bật như Nghị quyết & Cuộc sống, Việt Nam đổi mới, Người Việt trẻ và chuyên mục ảnh Việt Nam hạnh phúc.

Chuyên trang là địa chỉ thông tin tổng hợp về những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; những thành quả về kinh tế-xã hội; bức tranh màu sáng trên các lĩnh vực; thành tựu dân chủ, nhân quyền và nổi bật là những hình ảnh của đất nước Việt Nam phồn vinh, tươi đẹp; người dân Việt Nam hạnh phúc.

- Theo bà, các cơ quan báo chí nói chung và Thông tấn xã Việt Nam nói riêng cần có những giải pháp như thế nào để cán bộ, Đảng viên và người dân nhận thức rõ hơn về âm mưu của thế lực thù địch và đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới?

vna_potal_le_khai_mac_hoi_bao_toan_quoc_nam_2022_6049971.jpg
Thông tấn xã Việt Nam quan niệm ở đâu có công chúng thì ở đó thông tin chính thống cần được lan tỏa. (Ảnh: TTXVN)

Nhà báo Vũ Việt Trang: Các cơ quan báo chí cần tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối hữu hiệu giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, thông tin kịp thời bằng các hình thức sáng tạo hơn nữa về các chủ trương, đường lối của Đảng; tăng cường truyền thông chính sách, truyền thông giải pháp để người dân hiểu, đồng thuận và thực hiện; phân tích làm rõ những âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch; tăng cường phản ánh tâm tư của cán bộ, đảng viên và người dân đối với các chính sách của Đảng và Nhà nước…

Với vai trò là cơ quan thông tấn quốc gia, trong giai đoạn hiện nay, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ để cung cấp nguồn thông tin chuẩn xác, chính thống về tình hình đất nước trên các nền tảng truyền thông, làm chủ không gian mạng; tăng cường phản ánh kinh nghiệm, bài học của các nước có hoàn cảnh tương đồng, thông tin tham khảo về mô hình phát triển hiện đại để cán bộ, Đảng viên và người dân có một kênh thông tin tham chiếu, từ đó đưa ra những quyết định phù hợp, phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước trong tình hình mới.

- Xin trân trọng cảm ơn Tổng Giám đốc./.


(0) Bình luận
© Bản quyền thuộc về VietnamPlus, TTXVN.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TTXVN: Góp tiếng nói đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng